Image
Image

Fagerfklass

Offentligt evenemang


Insamling för att visa vår uppskattning till vår fantastiska personal som tar hand om våra barn på dagarna!


1 010 kr

insamlat av 17 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor