Image
Image

Personal på Bäckadalsgymnasiet

Offentligt evenemang


Box 3132, Jönköping


Personal på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping skänker intäkterna från vårt jullotteri 2018.

13 480 kr

insamlat av 1 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor